De voordelen van het ReferentieGrootboekSchema (RGS) zijn evident. Door de implementatie van RGS is het mogelijk om direct W&V, kasstromenoverzichten en rapportages te genereren voor bijvoorbeeld de dVi, met een druk op de knop!

Om RGS in te voeren heb je niet alleen kennis van RGS nodig maar moet je ook heel goed begrijpen hoe corporaties werken! Het invoeren binnen de financiële afdeling gaat verder dan mooie (Power BI) dashboards alleen. Hoe zorgen we ervoor dat er ook daadwerkelijk gestuurd kan worden op de inzichten? En dat de administratieve processen ook zodanig zijn ingericht dat op de uitkomsten van de financiële indicatoren vertrouwd kan worden?

Al jaren werken Skarp en RGS-wonen samen. Eerst met Aedes om RGS in de sector geaccepteerd te krijgen. Daarna om deze in de (corporatie) praktijk te brengen. Al meer dan 25 klanten van Skarp werken op RGS, veelal op basis van mappingen die RGS-wonen heeft gemaakt.

De komende periode gaan we de samenwerking intensiveren. Skarp gaat de dVi2020 Power BI rapportage en de xbrl (SBR-wonen) aanlevering uitrollen. Deze verantwoordings-uitvraag van SBR-wonen gebruikt RGS 3.3. Samen met RGS-wonen gaat Skarp zorgen dat ook hoofdstuk 3 van de dVi er weer perfect uitrolt. Daarnaast gaan we samen de financiële afdelingen ondersteunen bij het goed implementeren van RGS binnen de administratieve processen.

We zijn heel blij dat Skarp, als meest innovatieve BI aanbieder van de sector, voor ons heeft gekozen als partner op gebied van RGS!

voor meer informatie, neem contact op of mail: aadvanmil@rgs-wonen.nl

 

RGS in de praktijk