Terugblik op SBR symposium: ‘Wat komt er na de jaarrekening?’
23-05-2019
Het SBR symposium, wat op 22 mei bij de TU Delft gehouden werd, stond in het teken van de toekomstige rol van SBR. Na een korte terugblik op de afgelopen 20 jaar (waarvan 10 jaar onder naam SBR) presenteerden verschillende sprekers vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid, hun visie op de verschuiving van documentuitwisseling naar data-uitwisseling, betrouwbaarheid van data, kwaliteit van data en gebruik van data.

Per onderwerp werd besproken wat de geschetste ontwikkelingen betekenen voor de doorontwikkeling van de SBR architecturen en wat de consequenties zouden kunnen zijn voor de rol die publieke en private partijen binnen SBR vervullen.

Het symposium leverde nieuwe inzichten op, zoals de noodzaak om onze keuzes aan te laten sluiten op de klantbehoefte, om te verkennen welke nieuwe gegevens- en processtandaarden het bestaande afsprakenstelsel kunnen versterken, om systematisch te werken aan data governance in de hele administratieve keten en een verdieping van kennis over SBR bij opleidingen en trainingen.

Deze inzichten zullen gebruikt worden om de SBR visie te herijken en nieuwe actiepunten te definiëren. Zowel de aangepaste visie als de actiepunten zullen door het SBR Beraad worden opgenomen in de herijkte Roadmap SBR.